Liikennevahingoissa paluu koronavuoden jälkeen kohti normaalimääriä

Vuonna 2021 liikennevahinkojen määrä nousi koronavuoden 2020 ennätysmatalista lukemista, mutta ei palannut koronaa edeltävälle tasolle. Sen sijaan vaikeasti vammautuneiden uhrien määrä oli toiseksi korkein kymmeneen vuoteen. Eniten vahinkoja tapahtuu pysäköintialueilla, ja vahinkoalttein päivä on perjantai. Tiedot ilmenevät Onnettomuustietoinstituutin julkaisemasta liikennevahinkotilastosta.

Vakuutusyhtiöiden Liikennevakuutuskeskukselle ilmoittamien tietojen mukaan liikennevahinkojen kokonaismäärä vuonna 2021 oli 91 419 vahinkoa. Kasvua vuoteen 2020 eli ensimmäiseen koronavuoteen verrattuna oli noin 11 prosenttia. Määrä jää edelleen koronaa edeltäneiden vuosien alle, jolloin liikennevahinkojen määrät olivat lähempänä sataa tuhatta, tai sen ylikin.

-Tämä liikennevahinkotilasto on maan laajin yhtenäinen onnettomuustietokanta. Aineisto on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, sillä en tiedä muita maita, missä kaikki liikennevakuutusyhtiöt toimittavat tiedot korvaamistaan liikennevahingoista samaan tietokantaan. Tilasto reagoi herkästi erilaisiin liikenteessä tapahtuviin muutoksiin, ja niinpä esimerkiksi koronaviruksen aikainen liikennemäärien lasku tai yksittäiset lumipyrypäivät näkyvät tilastossa, Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty kertoo.

Joka kuudes liikennevahinko johti henkilövahingon johdosta maksettuihin korvauksiin. Kaikkiaan henkilövahinkokorvauksia maksettiin lähes 20 000 henkilölle.

Kiinnostaako auto ja liikenne? Tilaa tästä Autotodayn uutiskirje!

Henkilövahinkojen määrä kasvoi vuodesta 2020 noin 5 prosenttia, mutta määrä oli kuitenkin 12 prosenttia kymmenvuotiskeskiarvon alapuolella. Henkilövahingon johdosta korvauksia saaneista valtaosa vammautui lievästi tai selvisi vammojen tarkistuksella. Vaikeasti vammautuneita oli 362, mikä on tässä aineistossa toiseksi eniten kymmeneen vuoteen. Liikennevahingoissa kuolleista ja loukkaantuneista 22 prosenttia oli alle 18-vuotiaita.

– Liikennevakuutuksesta korvattujen vahinkojen lisäksi liikenteessä aiheutuu paljon vakavia vammautumisia esimerkiksi polkupyörillä ja sähköpotkulaudoilla kaatumisista. Liikenneturvallisuustoimenpiteiden tukemiseksi on tärkeätä saada muodostettua kokonaiskuva vakavista vammautumisista, muistuttaa Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Vuonna 2021 tapahtuneista liikennevahingoista arvioidaan maksettavan korvauksia yhteensä 388 miljoonaa euroa eli keskimäärin 4 000 euroa vahinkoa kohden. Kaikista liikennevahingoista 71 prosenttia tapahtui taajamissa, ja viidennes tapahtui pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen). Vahinkomääristä on koottu kuntakohtainen lista, johon voi tutustua OTIn verkkosivuilla kohdassa liitteet.

Kaduilla peräänajoja, parkkialueilla peruutusvahinkoja

Lähes puolet (46 %) kaikista liikennevahingoista tapahtui pysäköintialueilla, huoltoasemilla, pihoilla ja vastaavilla alueilla. Yli puolet (54 %) pysäköintialueilla tapahtuneista vahingoista oli peruutusvahinkoja. Pysäköintialueilla tapahtuu eniten vahinkoja perjantaisin ja vähiten sunnuntaisin.

Varsinaisella tie- ja katuverkolla tapahtui 41 274 liikennevakuutuksesta korvattua liikennevahinkoa. Tie- ja katuverkolla yleisin vahinkotyyppi oli peräänajot, joita oli 31 prosenttia vahingoista. Eniten liikennevahinkoja tie- ja katuverkolla tapahtui talvella (31 % vahingoista) ja vähiten keväällä (20 %). Syksyllä tapahtui 24 % vahingoista ja kesällä 25 %.

Mopojen ja moottoripyörien liikennevahingoista merkittävä osa oli yksittäisvahinkoja, kuten tieltä suistumisia. Joka kolmas liikennevahingoissa vaikeasti vammautuneista oli mopoilija tai moottoripyöräilijä.

Joulun ja juhannuksen menoliikenteessä rytisi

Keskimäärin liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja tapahtui 250 kpl vuorokaudessa. Eniten vahinkoja tapahtui viikonpäivistä perjantaisin (keskimäärin 296 vahinkoa/vrk) ja vähiten sunnuntaisin (keskimäärin 165 vahinkoa/vrk).Päiviä, jolloin tapahtui vähintään 350 liikennevahinkoa, oli vuonna 2021 yhteensä 26 ja 400 vahingon ylittäneitä päiviä oli 11.

Vahinkomäärällä mitattuna vuoden 2021 pahin päivä oli tiistai, 12. tammikuuta, jolloin tapahtui 489 vahinkoa. Loma- ja pyhäpäiviin sekä niiden meno- ja paluuliikenteen päiviin liittyviä liikennevahinkoja tapahtui eniten helatorstaita edeltävänä keskiviikkona 12.5. (365 kpl), jouluaaton aattona 23.12. (343 kpl) ja juhannusta edeltävänä keskiviikkona 23.6. (339 kpl).

Taustatietoja

Erilaisten tilastointiperusteidenvuoksi liikennevahinkotilasto eroaa virallisesta liikenneonnettomuustilastosta. Liikennekuolemien osalta Liikennevahinkotilasto ei ole yhtä kattava kuin virallinen liikenneonnettomuustilasto. Liikennevahinkotilastossa käytettävä vaikeiden vammautumisten luokittelu ei myöskään vastaa virallisen tilaston luokittelua.

Tämän tilaston lukuihin eivät sisälly Liikennevakuutuskeskuksen käsittelemät vahingot, kuten tuntemattoman, vakuuttamattoman tai ulkomaisen moottoriajoneuvon aiheuttamat vahingot sekä vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot.

Tutustu Liikennevahinkotilastoon 2021

Liikennevahinkotilasto 2021 aihepiireittäin verkkosivuilla (sis. myös kuntaliite ja automallitaulukko)

Liikennevahinkoportti: Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkoaineisto OTIn verkkosivuilla (tiedot 10 viimeisen vuoden vahingoista)

OTI: Liikenneonnettomuuksien määrä laski tammi–elokuussa

Onnettomuustutkija: ”Omaisille oli helpotus tietää, ettei nokkakolari ollut tahallinen!”

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän