LiikenneSuomen pääviestit eurovaaleihin

Seuraavalla komission viisivuotiskaudella 2024–2029 liikennesektorille kohdistuu uusia haasteita koko EU-alueella. Samalla se avaa uusia mahdollisuuksia. Liikenneyritysten on mukautettava omia toimintojaan vastaamaan tätä kehitystä, jotta ihmisten ja tavaroiden liikkumista voidaan kehittää ja joustavoittaa, toteaa LiikenneSuomi -ryhmä eli Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Suomen Taksiliitto.

LiikenneSuomi edustaa yrittäjävetoista ammattimaista kuljetusliikennettä. Järjestöjen edustamat toimialat työllistävät yhdessä yli 100 000 suomalaista.

Se painottaa, että liikenneyhteyksien ja tiestön kehittäminen on nähtävä osana EU:n turvallisuuspolitiikkaa, johon on kohdennettava EU-tason rahoitusta.

– Jäsenvaltiona EU:n pisimmällä ulkorajalla olemme paljon vartijoina. Huoltovarmuuden takaava kattava ja kehittynyt kansallinen liikenneinfrastruktuuri hyödyttää päivittäisessä siviilikäytössä niin kansalaisten kuin tavaroiden sujuvaa ja kustannustehokasta liikkumista, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Suomen maanteiden henkilö- ja tavaraliikennettä koskevista säädöksistä ja toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä päätetään yhä useammin EU-tasolla. Saavutettavuus ja huoltovarmuus ovat avainsanoja Suomen tavara- ja henkilöliikenteelle.

– EU:n reuna-alueella sijaitsevana jäsenmaana Suomella on erityistä puolustettavaa. Tarvitsemme lisää panostusta niin yhteyksiimme muualle Eurooppaan kuin kansallisen liikenteemme edelleen kehittämiseen, sanoo Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Vihreä siirtymä etenee jälleen EU-kaudella 2024–2029. Euroopan on määrä olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Uuden komission on kiinnitettävä vahvempaa huomiota Suomen erityispiirteisiin ja ammattiliikenteen kilpailukykyyn.

LiikenneSuomi korostaa, että käyttövoimasiirtymä tarvitsee EU-tason tuen. Samalla on pidettävä edelleen huolta teknologianeutraalien vaihtoehtoisten käyttövoimien tarjonnasta kaupunki- ja maaseutuliikenteessä.

– Kestävät ja älykkäät liikkumisen ratkaisut on nähtävä osana ilmastotyötä ja -tavoitteita, mutta samalla tunnistettava EU:n eri alueiden tarpeet ja edellytykset. Suomen kaltaisessa, pitkien sisäisten etäisyyksien ja pohjoisen ilmastoalueen jäsenmaassa haasteet ovat omintakeiset, ja ne on huomioitava eurooppalaisten ratkaisujen valmistelussa, sanoo Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä.

Työvoiman saatavuus on EU:n laajuinen haaste

Väestö ikääntyy koko EU-alueella, Suomessa vielä useita verrokkijäsenmaita nopeammin. Työvoiman saatavuus on koko EU-alueen laajuinen haaste.

– Henkilö- ja tavaraliikennealat Suomessa edellyttävät myös EU-tason toimia osaavan työvoiman turvaamiseksi. Osaamisen kehittämiseen on panostettava. Lisäksi tarvitaan joustoja kuljetusalan työn tekemiseen, Kujala, Koskinen ja Mäkilä korostavat.

LiikenneSuomen pääviestit eurovaaleihin

  • Alustatalouden toimintamallien tulee olla EU-alueella reilut ja tasapuoliset, vaatimusten ja vastuiden tulee olla toimintatavasta riippumatta yhtenäiset
  • Taksien tilausvälitystoimintaa ei tule rinnastaa alustatalouteen
  • Kansallisella lainsäädännöllä ei tule lisätä kuljetuskustannuksiamme, esimerkiksi auto- ja ajoneuvoveron muodossa tai arvonlisäveron osalta
  • Kotimaan kustannustehokkaat kuljetukset tulee voida mahdollistaa mm. mitta- ja massamääräysten kansallisten poikkeusten sallimissa rajoissa täysimääräisesti

LiikenneSuomi vaikuttaa ennakkoon uuden EU-komission painopisteiden sekä työohjelman valmisteluun. LiikenneSuomen järjestöjen, SKALin, Linja-autoliiton sekä Taksiliiton, päivittäisestä vaikuttamisesta Brysselissä vastaa FinMobility, joka on johtava suomalaisten liikennesektorin työnantaja- ja elinkeinojärjestöjen yhteinen EU-edunvalvoja. www.finmobility.eu

Lue myös

LiikenneSuomi: Polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettava Ruotsin tapaan!

Kuljetustoiminta ei automatisoidu — kuljettajia tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen!

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //  

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän