Liikenneopettajat: Opetusta lisättävä pikimmiten

Liikenneopettajat haluavat ajokorttilakiin muutoksia. Ajokorttilaki muutettiin kesällä 2018 siten, että opetuksen määrästä leikattiin yli puolet pois.

Uuden lain seuraukset näkyvät nyt rajusti. Uusimpien tilastojen mukaan koemenestys on heikentynyt kaikkein eniten mopoikäisillä, mutta myös esimerkiksi henkilöauton ajokoetilastot näyttävät surullisilta, erityisesti Uudellamaalla jossa vain 56 prosenttia kokelaista läpäisee ajokokeen ensimmäisellä yrittämällä. Mopoikäisistä puolestaan alle puolet pääsee teoriakokeesta ensimmäisellä kerralla läpi.

Vapaaehtoisuus ei toimi liikenneturvallisuusalalla

Liikenneopettajien mukaan ajokorttilakiuudistus epäonnistui. Laki minimoi opetusmäärän niin pieneksi, että teoriatunneilla ehditään käymään tällä hetkellä vain osa välttämättömimmistä liikennesäännöistä.

Vähäisillä ajotunneilla yritetään paikkailla puutteita.

Lainsäätäjän tarkoituksena oli, että pakollisen minimiopetuksen jälkeen oppilas ja opettaja yhdessä arvioivat tarvittavan opetuksen määrän, eli oppilas omaehtoisesti ostaisi vapaaehtoista teoria- ja ajo-opetusta. Liikenneopettajien mukaan näin ei ole tapahtunut eikä 14-17-vuotiailta voi edes odottaa tällaisen itsenäisen, taloudellista panostusta vaativan päätöksen tekemistä.

Tamperelainen liikenneopettaja Ilkka Koivistoinen kertoo, että ainoa ryhmä joka oma-aloitteisesti ostaa teoriaopetusta on moottoripyöräkorttia ajavat.

– Me emme tosin edes suostu lähtemään ajotunneille ilman suoritettuja teoriatunteja. Tuntuu kummalliselta, että lainsäätäjä päästää motoristeja liikenteeseen ilman yhtäkään teoriatuntia. Pakollista ajokorttiluokkakohtaista teoriaopetusta on säädetty moottoripyöräkortin korottajille, mutta ensimmäisen moottoripyöräkortin, mopo- ja mopoautokortin suorittajalle sitä ei ole määrätty. Kummalle opetus on oikeen tärkeämpää, Koivistoinen kysyy.

Oululainen liiikenneopettaja Anssi Mäkeläinen harmittelee sitä, että opetusta on niin vähän, koska se kasvattaa uusien kuljettajien eritasoisuutta.

– Kovin harva osaa asettaa autokoulussa osaamistavoitteen riittävän korkealle ja tästä syystä lainsäädännön tulisi asettaa tämä tavoite. Asiaa voisi verrata oppivelvollisuuteen: jos oppivelvollisuutta ei olisi, kuilu menestyjien ja syrjäytyneiden välillä olisi järkyttävästi nykyistä suurempi. Ei ole kenenkään etu, että meillä on kovin eritasoisia kuljettajia. Liikenteessä kaikilla pitäisi olla riittävän hyvät tiedot ja taidot, sillä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus syntyy yhteispelillä, kommentoi Mäkeläinen.

Myös jyväskyläläinen liikenneopettaja Katri Pekonen painottaa opettajajohtoisen opetuksen merkitystä. Hänen mukaansa nykyisen ajokorttilain opetusmäärä ei vastaa tutkintojen vaativuutta.

– Opettajajohtoisella opetuksella saatiin parempia tuloksia. Itseohjautuvaa opiskelua kritisoidaan myös ammatillisen koulutuksen puolella toimimattomaksi, kun ei opeteta ja erilaiset itseopiskeluun tarkoitetut oppimisympäristöt jopa vaikeuttavat oppimista hälinän ja keskittymisvaikeuksien takia, hän sanoo.

Mopolaiset heikoimmassa asemassa

Mopolaisten koemenestys on romahtanut. Mopolaisten ainut pakollinen teoriaopetus on 4 tunnin koulutus, joka on yhteinen kaikille ensimmäistä ajokorttiaan suorittaville. Siellä ei käydä mopon ajokorttiluokkakohtaista teoriaa. Uusimman tilaston mukaan vuonna 2019 alle puolet mopolaisista on päässyt teoriakokeen läpi ensimmäisellä yrittämällä. Kokeessa saatetaan käydään useita kertoja, sillä osaaminen ei lisäänny itsestään.

– Mopoikäinen on oppimis- ja keskittymiskyvyltään erilainen kuin 18-vuotias. Mopoikäisille tulisi olla omat teoriatunnit, joilla käsitellään liikennettä mopoilijan näkökulmasta. Ja sama juttu tietysti moottoripyöräkorttiin ja henkilöautokorttiin, kaikki ansaitsisivat omat teoriatuntinsa, sanoo liikenneopettaja Kristiina Anunti Helsingistä.

Liikenneopettajat ehdottavat opetusmallia, joka palvelisi paremmin erilaisia kuljettajia, myös ikäpoikkeusluvalla kortin suorittajia sekä mahdollisia tulevaisuuden kevytauton kuljettajia.

Liikenneopettajat ehdottavat opetusmallia, jossa opetusta lisättäisiin muutaman tunnin verran ja se kohdistettaisiin ajokorttiluokittain.

Opetusta tarvitaan liikennesääntöjen oppimiseksi ja vastuulliseksi kuljettajaksi kasvamiseksi. Uuden mallin myötä opettajat voisivat tarkoituksenmukaisemmin painottaa opetuksessa myös niitä tekijöitä, jotka tilastojen valossa ovat juuri heidän erityisiä riskitekijöitään.

Opettajat pitävät tärkeänä, että henkilöauton ajokortin opetukseen sisällytettäisiin myös ekologisuuskokonaisuus jossa opitaan ympäristöystävällinen ajotapa ja lisätään tietoisuutta liikenteen päästöistä ja niihin vaikuttamisesta.

– Nykyistä hieman laajempi ja ajokorttiluokittain kohdistettu opetus olisi tehokas ja selkeämpi malli. Mahdolliset kevytauton kuljettajat sekä ikäpoikkeusluvalla 17-vuotiaana ajokorttia suorittavat saisivat tämän saman, laadukkaamman koulutuksen. Tämä parantaisi liikenneturvallisuutta ja hyödyttäisi kaikkia liikenteessä liikkujia. Myös ekologisuuden mukaan otto palvelee koko yhteiskuntaa, sanoo Kristiina Anunti.

Liikenneopettajat haluavat tällä kannanotolla vedota päättäjiin: vielä ei ole myöhäistä muuttaa suuntaa takaisin turvallisten, sosiaalisten ja ekologisten kuljettajien kouluttamiseksi. Opettajat toivoisivat pääsevänsä keskustelemaan asiasta päättäjien kanssa.

Liikenneopettajat perustivat syksyllä 2019 oman aktiiviryhmänsä, joka koostuu jo 250 liikenneopettajasta. Aktiiviryhmä syntyi ammattilaisten halusta tuoda esiin koulutukseen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä puutteita ja tehdä niihin korjausehdotuksia.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //   

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here