Liikenneonnettomuuksissa kuolleet iän ja sukupuolen mukaan

Tammi – joulukuu 2018. Huomaa, että ikäluokat eivät ole vuosiväleinä yhtäsuuria, esim. 18-20 ja 25-34. ka = keskiarvo. ka 2014-16 = keskiarvo vuosilta 2014 – 2016.

 

 

 

 

Lähde: Tilastokeskus, datan visualisointi Autotoday, Jouko Ryynänen.

Vinkki taulukoiden käyttöön: Vie kursori palkkien päälle ja näet tarkempia lukuja. Taulukkoa voi myös vierittää sen oikeassa reunassa olevasta ”hissistä”.

Taulukot on tehty Tableau Public -ohjelmalla. Ne voi jakaa taulukon alalaidassa olevasta valinnasta. Jaettaessa lähteet (myös Autotoday) mainittava.