Kouvolan taksiliikenteen valvonnassa puutteita lähinnä ajopäiväkirjoissa

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita ajopäiväkirjoissa.

Perjantaina Kouvolassa toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 20 taksia, joista yhteensä 11:sta oli huomautettavaa. Poliisi kirjoitti valvonnan aikana yhteensä kaksi liikennevirhemaksua ja neljä sakkoa.

Valvonnassa havaittiin seuraavia rikkeitä tai puutteita

  • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 1
  • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 2
  • Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 1
  • Ajopäiväkirjaa ei ollut esittää/oli puutteellinen 9

Poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvovat poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

− Tässä valvontaiskussa havaitut puutteet osoittivat, että valvonnalle on tarvetta. Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta, ja jokaisesta tarkastetusta taksista löytyi myös taksivalaisin kertoo ylikonstaapeli Petteri Suni Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

Taksissa tulee olla nähtävillä luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

Valvonnassa havaittiin joitain puutteita tietojen esittämisessä. Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen.

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

Toivomme taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän mainittujen tietojen esilläpitoon enemmän huomiota, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

− Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös. Asiakirja voidaan esittää pyydettäessä tarkastusviranomaiselle paperilla tai sähköisesti, joten edellytys on vaivattomasti täytettävissä, kertoo Ruotsalainen.

Verohallinto nostaa edelleen sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn

− Vaikka taksien tehovalvontahanke Verohallinnossa on päättynyt, kohdistamme luonnollisesti jatkossakin toimenpiteitä niihin, jotka ovat pyrkineet välttämään verovelvoitteitaan. Kehitämme valvontaa muutenkin niin, että Verohallinto saa hyviä aloitteita vaikkapa poliisilta, vaikka emme olisi kaikissa valvontatapahtumissa mukana, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta.

Työnantajan toiminta aluehallintoviraston valvonnassa

Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi valvontaiskussa työaikaa, palkkausta, vuosilomia työterveyshuollon järjestämistä ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti työaikalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeiset valvottavat asiat olivat ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Ajopäiväkirjaa ei ollut pitänyt 9 kuljettajaa. Ajopäiväkirjan pitämistä edellytetään työsuhteisilta kuljettajilta.

Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle.
Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella 2023.

Vantaan taksiliikennevalvonta osoitti taas kerran, että valvontaa tarvitaan!

Länsi-Suomen taksivalvonnassa melkein joka toisessa huomautettavaa

Espoonkin takseissa useita puutteita

 

// Tilaa tästä Autotodayn uutiskirje //

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän