Katso tästä SKALin ehdotukset teiden parempaan talvihoitoon!

Talvihoidon ennakointiin, valvontaan ja urakoitsijoiden lähtökynnyksiin on kiinnitettävä riittävä huomio, toteaa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Puutteellinen talvihoito aiheuttaa ongelmia liikenteen turvallisuudelle, toimivuudelle, sujuvuudelle ja aikatauluille.

Lumisateet, pakkaset, pölyävä lumi ja liukkaus tekevät ajokelistä hankalan. Kelit vaihtelevat ja uutissivustot kertovat usein huonoista ajokeleistä ja onnettomuuksista.

SKAL on vaatinut toistuvasti, että tiestön talvihoitoon on panostettava nykyistä enemmän. Laatuluokituksista on pidettävä kiinni ja tienhoidon on vastattava aina tilattua laatutasoa. Teiden hoitourakoiden sisällön ja laajuuden on oltava riittävällä tasolla ja talvihoidon on vastattava paremmin tavaraliikenteen ajoneuvoyhdistelmien liikennöinnin tarpeisiin.

– Vaikka talveen on varauduttu reittisuunnittelulla ja kaluston talvirengastuksella, ovat muuttuvat sääolot ja teiden kunto haaste kaikille tienkäyttäjille. Talvihoidon on pysyttävä muutoksessa mukana. Tien on oltava turvallisessa ja liikennöitävässä kunnossa, sanoo SKALin vt. puheenjohtaja Jari Välikangas.

Välikangas korostaa, että vaikutukset talvihoidon ongelmista ulottuvat kuljetusyritysten lisäksi myös kauppaan ja teollisuuteen – kaikille kuljetusasiakkaille, joiden kuljetukset myöhästyvät. Tavarantoimittamisen aikataulut eivät pidä ja ongelmat lähtevät hyvin usein kertautumaan. Talvihoidon ongelmista seuranneista aikataulumuutoksista syntyy kustannuksia ja ylimääräistä työtä kuljetusten suorittajille.

– Nyt tarvitaan ajantasaista tietoa tien kunnosta, lisääntyvistä sään muutoksista ja niiden vaikutuksista kuljetustoimintaan. Ennen kaikkea tarvitaan panoksia talvihoitoon, Välikangas sanoo.

Vähäisellä valvonnalla riskinä on, että laatuvaatimuksia ei noudateta

Valvonta on avainroolissa, jotta tilattu talvihoidon laatutaso ja toteutettu taso kohtaavat toisensa. Liian vähäisellä valvonnalla kasvaa riski, ettei laatuvaatimuksia noudateta, vaan urakoitsija pyrkii kustannusten optimointiin. Valvonnan ensisijainen tavoite tulee olla tienkäyttäjille tuotettu mahdollisimman hyvä laatutaso.

– Kyseessä on merkittävä kuljetusten turvalliseen toimittamiseen liittyvä tekijä. Olemme tyytyväisiä, että Väylävirasto on käynnistänyt teiden hoidon laatuhankkeen, sanoo SKALin edunvalvontajohtaja Ari Herrala.

Herrala korostaa riittävää ennakointia.

– Esimerkiksi oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla voidaan vastata muuttuviin keleihin. Urakkamallin on kannustettava tähän riittävästi kaikissa tilanteissa ja toisaalta urakkasopimuksissa on oltava riittävät sanktiot laadun alituksille.

SKAL laati tänä vuonna raportin teiden talvihoidosta. Raportti esittää ratkaisuja, joilla vuosittain toistuvat tilanteet voitaisiin estää ja teiden talvihoito parantuisi.

Barometri: Kuljetusyrittäjät tyytymättömiä talvihoidon tasoon

SKAL selvitti vuoden ensimmäisessä kuljetusbarometrissaan 1/2023 yrittäjien näkemyksiä tiestön talvikunnossapidosta, 641 yrittäjää vastasi. Heidän näkemyksensä oli selvä: peräti 54 prosenttia on sitä mieltä, että talvihoito ei ole pääteilläkään riittävän hyvällä tasolla.

–Tyytyväisyydessä lumenauraukseen ja liukkauden torjuntaan pääteillä on suuri ero päivällä ja yöllä. Näin ei voi olla. Varsinkin pääteillä tiehoidon laatutason tulisi olla sama vuorokaudenajasta riippumatta, päättää Herrala.

Ratkaisut parempaan talvihoitoon

1. Ennakointi

 • Ennakoinnin merkitys tienhoidossa on avainasia, erityisesti kaikkein haastavimmissa oloissa. Urakkamallin tulee kannustaa tähän kustannusten säästämisen sijaan.
 • Teiden talvihoidossa on ammattikuljettajien silmin usein nähtävissä tilanteita, joissa olisi paremman ennakoinnilla pystytty vastaamaan muuttuneisiin kelioloihin esim. oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla.

2. Valvonta

 • Vain riittävällä ja tasalaatuisella valvonnalla voidaan taata tilatun laatutason toteutuminen myös käytännössä ja kaikissa oloissa. Tiestön kunnossapidon ja erityisesti talvihoidon toteutuksen laadunvalvontaa on parannettava.

3. Urakoitsijoiden lähtökynnykset

 • On kriittisesti tarkasteltava urakoitsijoiden lähtökynnyksiä toimenpiteisiin kuten auraukseen tai liukkaudentorjuntaan, ja niiden taustalla olevia menettelytapoja erityisesti siitä näkökulmasta, että onko toiminta nyt riittävän oikea-aikaista ja ennakoivaa.
 • Lähtökynnysten ajoittamisessa ohjaavana tekijänä tulee olla, ettei laatutasoa aliteta missään oloissa lyhytaikaisestikaan.
 • Urakkamalli on saatettava toimimaan kaikilla tasoilla tarkoituksenmukaisella tavalla eli tienkäyttäjien tarpeet ja sovittu laatutaso tulee olla ohjaava tekijä kaikissa oloissa.

Raportti teiden talvihoidosta on luettavissa SKALin verkkosivuilla.

Tienkäyttäjän linja

Välittömiä toimenpiteitä vaativassa akuutissa tilanteessa tien päällä ensisijaisesti on tehtävä ilmoitus Tienkäyttäjän linjalle (0200 2100). Näin ongelma tulee dokumentoiduksi sekä välittyy tilaajalle (Tieliikennekeskus) sekä urakoitsijalle.

Ohjeet:

 • Ilmoita: tilanne (ajankohta, paikka, tilanne)
 • Huomioi, että 112 Suomi -sovellus mahdollistaa puhelun Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle suoraan ja siirtää samalla sijaintitiedot. Lataa 112-sovellus matkapuhelimesi sovelluskaupasta.

Mobiilisti tai netissä:

 • Kiireettömässä tilanteessa tee ilmoitus Palauteväylän kautta (selainversio mahdollistaa palautteen jättämisen myös älypuhelimella). www.palautevayla.fi
 • Seuraa Fintrafficin Liikennetilanne-palvelussa ajankohtaista keli- ja talvihoitotilannetta sekä tietöitä.
 • Lataa Liikennetilanne-sovellus matkapuhelimesi sovelluskaupasta.

Lue myös: Suomen ja Ruotsin välisessä tavaraliikenteessä historiallinen muutos

Lue myös: SKAL budjettiriihen linjauksista: Tiehankkeiden rivakka käynnistys oikea päätös, polttoaineveron alennus tärkeä

1 KOMMENTTI

 1. ENTÄ JALKAKÄYTÄVIEN AURAUS. JOS SOHJO OLISI HARJATTU POIS KOSKA TULI KUIVA PAKKASKAUSI NIIN JALKAKÄYTÄVÄT OLISI PYSYNEET KUIVANA. MITÄ MIELTÄ JALANKULKIJAT OVAT OVAT ASIASTA.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän