Kaasuautoilijat ry:n lausunto fossiilittoman liikenteen tiekarttaan

Kaasuautoilijat ry on julkaissut lausuntonsa fossiilittoman liikenteen tiekarttaan.

Kaasuautoilijat ry on tyytyväinen tiekartan toimenpiteisiin, ja toteamme että myös kaasuautoilun edistämiseksi toimenpiteitä on otettu tiekarttaan mukaan.

Toimenpiteitä on lukumääräisesti suhteellisen paljon, mutta on silti tärkeä huomioida, että niiden kokoluokat ovat suhteellisen pieniä.

Yhdistyksemme näkee kaasuautojen roolin päästöjen vähentämisessä merkittävänä. Kaasuautot edistävät nopeasti kotimaisen biometaanin kysyntää ja tuotannon kasvua, mikä puolestaan edistää yhteiskunnan kokonaispäästöjen vähentämistä kiertotalouden periaatteilla.

Tällä hetkellä ei ole saatavilla yksittäistä käyttövoimaratkaisua, jolla voitaisiin kattaa kaikki autoilun tarpeet ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Kaasuautot edistävätkin fossiilisista polttoaineista irtautumista kokonaisuutena. Kaasuautoilijat ry:n mukaan liikenteen päästövähennystavoitteisiin ei ole yksinkertaisesti mahdollista päästä ilman kaasuautoilun merkittävää kasvua.

Tiekartan hyötylaskelmissa olisi hyvä myös huomioida kaasuautojen välilliset päästövähennysvaikutukset biokaasun tuotannon ja kiertotalouden kasvun myötä.

Autojen päästöistä puhuttaessa pitäisi ottaa huomioon autoon sitoutuneet päästöt, jotka muodostuvat tuotannosta ja toimitusketjusta, vaihtoehtoisista käyttövoimista kaasuautoilla ne ovat alhaisimmat.

Ilmastonäkökulmasta uuden auton hankinnan ja vanhan romuttamisen sijasta vanhan auton konvertointi biokaasulle on usein merkittävästi parempi vaihtoehto, jos autolla on vielä elinkaarta jäljellä.

Yhdistyksen näkemyksen mukaan liikenteen päästöjen poistaminen kokonaan vuonna 2045 onnistuu parhaiten henkilö- ja pakettiautojen täyssähköautojen ja kaasuautojen avulla. Suomessa voi tuolloin olla autokannasta suurin osa täyssähköautoja ja 20-30 % biometaanilla ja synteettisellä metaanilla kulkevia kaasuautoja. Tämä on yksi mahdollisista skenaarioista.

Kaasu ei ole yksinään vaihtoehto, kaasuautojen rooli on tärkeä erityisesti omavaraisuuden kehittymisessä ja sillä, että se auttaa saavuttamaan tavoitteet. Kaasuautojen ollessa perinteisten polttomoottoriautojen kanssa samanhintaisia ne auttavat siinäkin, että myös kansantalouden näkökulmasta tavoitteiden saavuttaminen helpottuu.

Kaasuautoilijat ry haluaa edistää puhdasta liikennettä teknologianeutraalisti. Biokaasun kestäväksi potentiaaliksi on arvoitu 10 TWh ja sähköisten polttoaineiden tullessa markkinoille liikennekaasun saatavuus paranee entisestään. Potentiaali riittää hyvin siis kattamaan merkittävän osan henkilöliikenteestä raskaan liikenteen ohella.

Yhdistyksen kommentit tiekartan keinoihin

Yhdistyksenä pidämme erityisen tärkeänä, että EU päästörajalainsäädäntöön vaikutetaan siten, että kaasuautot huomioidaan omana kokonaisuutena.

Kaasuautojen saadessa esimerkiksi poikkeuskäsittelyn päästötulkinnoissa, se todennäköisesti laukaisee kaasuautojen tuotantokehityksen myös Volkswagen-konsernin ulkopuolella.

Puhtaiden autojen direktiivin pitää tulevaisuudessa huomioida myös kaasuautot, nyt vain sähköautot täyttävät ehdot.

Kaasunjakeluasemaverkoston kehittäminen on tärkeä toimenpide. Verkosto palvelee henkilö- ja pakettiautojen lisäksi myös busseja, jäteautoja ja jakeluluokan kuorma-autoja. Mikäli mukana jakelussa on nestemäinen kaasu, palvelee asema myös raskasta liikennettä.

Kaasuautojen osuudeksi Suomen liikenteessä voi hyvinkin tavoitella vähintään 10%:n osuutta 2030 mennessä eli noin 250 000 autoa.

Merkittävä kaasuautojen osuus 2030 takaa biometaanin tuotannon kasvun ja päästövähennykset.

Konversiotuki on hyvä asia, mutta sen volyymi on marginaalinen. Verotus on selkeä este konversioiden kasvulle, koska kun auton muuntaa kaasukäyttöiseksi ja käyttää kotimaista biokaasua niin auton päästöt tulkitaan edelleen bensiinin mukaan ja päälle tulee lisäksi käyttövoimavero kaasun kautta.

Konvertoitu auto pitäisi luokitella verotuksessa vähäpäästöiseksi kaasuautoksi. Konvertointien teollisen mitan toiminnan käynnistämiseksi tulisi laatia oma toimenpideohjelma.

Esimerkiksi Ruotsissa toiminta on paljon laajempaa ja mm. Fordin autoja saa ostettua uutena kaasukäyttöisiksi muutettuna ja omaa samat edut kuin tehdasvalmisteinen kaasuauto.

Kaasuautoilu kotimaisella biokaasulla on tärkeä olla esillä enemmän, kun kommunikoidaan puhtaista vaihtoehdoista. On ensiarvoisen tärkeää, että kuluttajat tiedostavat biokaasun merkityksen huoltovarmuudessa ja kaasuautojen koetun teknologian tuoman turvallisuuden.

Yhdistys on tehnyt aiemmin verotukseen liittyvän laajemman lausunnon. Yhdistys on koko ajan nostanut esiin teknologianeutraalia tarkastelua niin päästörajoissa kuin verotuksessa.
Teknologianeutraali tarkastelu vaatii elinkaaripohjaisen päästötarkastelun.

Kuluttajien tulisi olla tietoisia todellisista päästökuormista, joita auton hankinta ja käyttö aiheuttavat. Osana digitalisaation tuomaa kehitystä sertifioidut elinkaaripohjaiset päästöarvot tulevat olemaan paremmin saatavilla, tämä auttaa kuluttajia tekemään omiin tarpeisiin ympäristön kannalta kestäviä valintoja.

Päästökilon hinta eri käyttövoimilla

 

Kuva: Kaasuautoilijat.

Kuvan mukaiset laskelmat perustuvat ilmastopaneelin laskuriin ja virallisiin WLTP arvoihin. Kuten tutkimuksissa on käynyt ilmi niin ladattavien hybridien WLTP arvot eivät toteudu käytännössä. Uusimpien tietojen mukaan näyttää vahvasti siltä, että kaasuautot vähentävät päästöjä huomattavasti tehokkaammin kuin ladattavat hybridit.

Yhdistyksen ehdottamat lisäykset tiekarttaan

  • työsuhdeautoilun ja hankinnan tuki myös kaasukäyttöisille henkilöautoille
  • lopputuotteiden päästöjen huomioiminen oli kyseessä sitten auto tai polttoaine
  • julkisten hankintojen puhtaiden autojen direktiivin korjaaminen siten, että biokaasu on huomioitu
  • konversioiden edistäminen, nykyinen tuki on riittämätön, ongelma on kysynnässä ja teollisen mitan konversioiden valmiudessa, kysyntä ei kasva verotuksellisista ja päästötulkinnallisista syistä
  • ladattavien hybridien päästömittausten kehittäminen todenmukaisemmaksi, esim. käytön mukaan
  • asemaverkoston ja tuotannon edistäminen entistä vahvemmin ja kommunikaation kehittäminen siltä osin, että asemaverkosto palvelee kaikkia kaasukäyttöisiä ajoneuvoja (henkilöauto, jäteautot, bussit, raskas liikenne)

Kaasuautoilijat ry

Kaasuautoilijat ry on kaasuautoilijoita edustava yhdistys, jossa on sekä yksityisiä että yritysjäseniä. Yhdistys jakaa tietoa riippumattomasti ja tekee yhteistyötä muiden alan yhdistysten ja yritysten kanssa. kaasuautoilijat.fi

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //  

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän