Helsingin poliisin näkyvä liikenteen tehovalvonta tuotti tulosta

27.4.2018  19.40

Helsingin poliisilaitoksessa käynnistettiin 2017 vuoden marraskuun alussa tehostetun näkyvän liikennevalvonnan projekti, LiikennePro. Projekti päättyy Vappuun.

Projektin tavoitteena on ollut parantaa Helsingin liikenneturvallisuutta tehostetusti näkyvän liikennevalvonnan keinoin.

LiikennePro-projektin aikana liikennevalvonnan määrässä on ollut huima kasvu, liikennerikoksia on paljastettu selvästi aiempaa enemmän, törkeisiin liikenneturvallisuuden vaarantamisiin on pystytty puuttumaan selvästi aiempaa tehokkaammin ja yhä useampi rattijuoppo on jäänyt kiinni liikennevirrasta, todetaan Helsingin poliisin tiedotteessa.

Vappuna tulee myös kuluneeksi 6 kuukautta siitä, kun Helsingissä on viimeksi tapahtunut liikennekuolema.

Liikennevalvonnan määrässä huima kasvu

Helsingin poliisin liikennevalvonnassa kirjattiin alkuvuodesta 41 391 valvontasuoritetta, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 32 928. Kasvua on 26 prosenttia.

Valvonnan kasvanut määrä näkyi myös paljastettujen liikennerikosten määrässä, jossa oli kasvua 743 kappaletta eli 15 %. Luvussa ei ole mukana automaattista liikennevalvontaa, vaan ainoastaan partioiden tekemät valvontasuoritteet.

– Emme siis ole panostaneet pelkästään automaattiseen liikennevalvontaan, vaan panostus on ollut merkittävä myös perinteisen partiovalvonnan puolella. Jos mukaan otettaisiin automaattinen liikennevalvonta, luvut olisivat vielä suurempia. Esimerkiksi liikkuvilla automaattivalvontayksiköillä on alkuvuonna tehty 7274 suoritetta, mikä on 37 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, kertoo Helsingin poliisilaitoksen Liikennevalvontatoiminnon johtaja ylikomisario Jarkko Lehtinen.

– Tärkein havainto lisääntyneen nopeusvalvonnan tuloksissa on se, että törkeästi liikenneturvallisuutta vaarantaneiden kuljettajien ajoon on puututtu alkuvuoden aikana selvästi useammin kuin aikaisemmin.

– Törkeät ylinopeudet kaupunkialueella ovat selvä onnettomuusriski, ja näillä tuloksilla on suora vaikutus liikenneturvallisuuteen, Lehtinen toteaa.

Rattijuoppojen ajon pysäyttäminen on yksi poliisin liikennevalvonnan painopisteistä ja siinäkin on saatu selvästi lisää tehoa. Alkuvuoden aikana puhallutuksia on tehty 23 484 kappaletta eli 24 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, jolloin luku oli 17 286.

– Tätä pidän kaikista merkittävimpänä valvonnan saavutuksena. Panostamalla puhallutuksiin olemme pysäyttäneen alkuvuoden aikana 520 päihtyneen kuljettajan ajon.

– Koska rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on melko vakio, noin joka 700. kuljettaja, ja entistä useampi heistä on tänä vuonna poistettu liikennevirrasta, loogisesti rattijuoppojen määrä Helsingin liikenteessä on alhaisempi kuin aikaisemmin, Lehtinen arvioi.

Liikenneturvallisuus hyvällä tasolla, kehitystyö jatkuu kohti nollavisiota

Helsingin liikenneturvallisuudessa kaksi viime vuotta olivat tilastohistorian turvallisimmat. Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää painotettaessa turvallisin vuosi oli 2016.

– Vappuna tulee kuluneeksi 6 kuukautta siitä, kun Helsingissä on viimeksi tapahtunut liikennekuolema. Verrattuna viime vuoteen myös henkilövahinko-onnettomuuksien (-18 kpl), liikenneonnettomuuksien yleensä (-10 kpl) sekä loukkaantuneiden määrät (-29 henkilöä) ovat laskussa, joten tässä mielessä elämme liikenneturvallisinta kautta juuri nyt, Lehtinen pohtii.

Liikenneturvallisuuden myönteisen kehityksen taustalta löytyy useita syitä, joista merkittävimpinä voidaan pitää ajoneuvojen turvallisuuden ja liikenneympäristön kehittymistä.

– Myös liikennevalvonnalla on merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen etenkin ylinopeuksien ja rattijuopumuksien torjunnassa. Liikenneturvallisuus on kokonaisuus, johon sekä poliisi että Helsingin kaupunki panostavat vahvasti. Liikenneturvallisuudessa tavoitellaan pysyvänä asiantilana nollavisiota, jossa kukaan ei kuole Helsingin liikenteessä. Tavoite on realistinen ja työ sen eteen jatkuu, Lehtinen jatkaa.

Kokemukset muuttavat Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvonnan aiempaa näkyvämmäksi

LiikennePro-kampanjan aikana dialogi kaupunkilaisten kanssa on ollut aiempaa aktiivisempaa.

– Olemme saaneet valtavan määrän palautteita, jotka on kaikki katsottu läpi. Keskustelu on saanut poliisin tarkastelemaan omaa toimintaansa. Vastaammeko kaupunkilaisten tarpeisiin vai johonkin muuhun? Palautteesta on selvästi erottunut esimerkiksi tarve lisätä polkupyöräilyn valvontaa, mikä meidän tulee ottaa jatkossa paremmin huomioon, Lehtinen arvioi.

Liikennevalvonnan tarkoitus on muuttaa kuljettajien ajokäyttäytymistä liikenneturvallisuutta edistävään suuntaan ja tarkoitusta palvelevat avoimuus sekä aktiivinen tiedottaminen. Tutkimusten mukaan pienikin keskinopeuksien alentuminen vähentää liikenneonnettomuuksia tehokkaasti.

– Kokemusten perusteella muutamme suurimman osan liikennevalvonnasta LiikennePron tyyppiseksi avoimeksi valvonnaksi, josta tiedotetaan päivittäin. Kaikki liikennevalvontaryhmämme koulutetaan uudenlaiseen toimintamalliin ja sosiaalisen median käyttöön. Toisin sanoen tarkoituksena on näkyvällä tiedottamisella ja avoimella keskustelulla muuttaa ihmisten liikennekäyttäytymistä parempaan suuntaan. Mitä vähemmän tarvetta sakoille sen parempi, tiivistää Lehtinen.

#LiikennePro-aihetunniste on projektin aikana vakiintunut ja otetaan pysyvästi käyttöön Helsingin poliisin liikennevalvontaryhmien ja kaupunkilaisten välisen dialogin tunnisteeksi.

Lisävalvontaryhmä vakiinnutetaan ja analyysiperusteista valvonnan kohdentamista kehitetään

Helsingin poliisilaitoksessa toimii tällä hetkellä kolme päätoimista liikennevalvontaryhmää ympäri vuoden. Jatkossa niiden rinnalle tulee säännöllisesti neljäs ryhmä talvikauden ajaksi. Neljännen ryhmän koko on noin 10 poliisia.

Jatkossa kaikkien ryhmien valvontaa kohdennetaan aiempaa selvemmin analyysiin perustuen.

– Kampin tehovalvonnasta saadut tulokset vahvistivat uskoani siihen, että juuri analyysiperusteisella valvonnalla pystytään tehokkaimmin vaikuttamaan onnettomuusmääriin. Tarkoitan siis valvonnan kohdentamista juuri sinne missä onnettomuuksia herkimmin tapahtuu.

– Olemme saaneet käyttöön uuden liikenneanalyysiraportin, jolla pystymme aiempaa paremmin kohdentamaan valvontaa ja seuraamaan tavoitteiden toteutumista. Raportin myötä siirrymme kuukausitasolla tapahtuvan tarkastelun sijaan viikkokohtaiseen valvonnan kohdentamiseen ja tulosten seurantaan, Lehtinen päättää.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here