Euroopan laajuinen liikenneverkko näkyy Suomen kartalla

Uudessa asetuksessa Euroopan unionin suuntaviivoiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi määritellään Euroopan laajuinen liikenneverkko ja säädetään muun muassa sen väyliä ja solmukohtia koskevista laatuvaatimuksista. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 10.4.2024 kartat, joilla näkyy Suomen TEN-T-verkko uuden asetuksen mukaisena.

Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio pääsivät asetuksesta alustavaan sopuun 18.12.2023. Jäsenmaiden pysyvien edustajien komitea (Coreper) on hyväksynyt sovun. Sopu tarvitsee vielä ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin virallisen hyväksynnän. Uusi asetus tulee voimaan todennäköisesti kesän 2024 aikana.

Verkolle mukaan uusia maanteitä ja satamia

Maanteiden osalta verkolle lisättiin satamayhteydet valtatiellä 25 välillä Hanko-Mäntsälä, valtatie 15 välillä Kotka-Kouvola ja valtatie 12 välillä Rauma-Tampere-Tuulos.
Jatkossa myös Turusta Norjaan kulkeva Eurooppatie 8 (E8) on kokonaisuudessaan osa kattavaa verkkoa, kun valtatie 21 Torniosta Norjan rajalle lisätään TEN-T-verkolle.

Ratojen osalta laajennetulle ydinverkolle lisättiin Lentorata, Länsirata-yhteys Helsingistä Turkuun sekä Itärata-yhteys.

Kaskisten satama säilytti asemansa kattavalla verkolla. Oulun satama on jatkossa ydinverkolla. Lisäksi kattavalle verkolle nousivat uusina Tornion, Inkoon, Joensuun ja Lappeenrannan satamat. Pietarsaaren satama ei ole jatkossa enää TEN-T-verkolla.

Mikä TEN-T on?

  1. TEN-T tarkoittaa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (Trans European Transport Network), joka edistää ihmisten ja tavaroiden kestävää liikkumista jäsenmaasta toiseen mahdollisimman saumattomasti.
  2. TEN-T yhdistää Euroopan maantiet, rautatiet, sisävesireitit, meri- ja lentoyhteydet, kaupunkisolmukohdat ja multimodaalit rahtiterminaalit laajaksi liikenneverkoksi.
  3. TEN-T-verkko koostuu ydinverkosta, laajennetusta ydinverkosta ja kattavasta verkosta.
  4. Uuden ehdotuksen mukaan verkko rakennetaan kolmessa vaiheessa: ydinverkko valmistuu vuoteen 2030 mennessä, laajennettu ydinverkko vuoteen 2040 mennessä ja kattava verkko vuoteen 2050 mennessä.
  5. TEN-T yhdistää 424 suurta kaupunkia satamiin, lentoasemiin ja rautatieterminaaleihin. Kun TEN-T-verkko on valmis, se lyhentää matka-aikoja näiden kaupunkien välillä.

Mitä seuraavaksi?

Asetusehdotus on tarkoitus hyväksyä ministerineuvoston kokouksessa ja se tarvitsee myös parlamentin virallisen hyväksynnän. Asetus tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Lue myös

EU-rahoitus tuo Nelostien varteen 33 sähköautojen pikalatausasemaa

EU myönsi suomalaisyrityksille yli 6 miljoonaa euroa sähkön ja vedyn jakeluasemien rakentamiseen

EU-regulaatio tuo merkittävän muutoksen latauksen maksuvaihtoehtoihin

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //  

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän