Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry: Yhteiskuntaa ei voi sulkea lumisateen ajaksi — tienhoidon tulee varautua paremmin talveen

Suomessa maanteiden tavaraliikenne kuljettaa yli 80 prosenttia tavaratonneista. Logistiikkamme on rakentunut ketterän, pienyrittäjävetoisen kuljetusyrittäjyyden varaan, joka soveltuu erinomaisesti ohuiden tavaravirtojen ja hajautetun tuotannon maahamme. Kuljetusketjujemme häiriöttömyys on elinkeinoelämämme elinehto ja kilpailukykymme tukijalka, todetaan Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n tiedotteessa.

Etelä-Suomeen saapunut tammikuinen lumisadejakso osoitti tienhoitojärjestelmämme haavoittuvuuden.

Kun tienhoitokaluston ja -kapasiteetin mitoitus on tehty vain leudomman talven tarpeiden mukaan, järjestelmä ontuu heti talven iskiessä oikealla voimallaan.

Tammikuisen Toini-myrskyn jälkeen auraamattomat tiet ja polkeutuneet polanteet kertoivatkin armotta, miten tienhoitomme mitoitus ei alkuunkaan riitä vaativampiin talviolosuhteisiin.

Yhteiskuntamme on rakennettu toimimaan läpi vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä. Tuotantolaisten ja myymälöiden varastot ovat jo vuosikymmeniä sitten siirretty kuljetusyritysten ajoneuvojen kuormatiloihin.

Jokainen arkiyö siirtyvät elintarvikkeet keskusliikkeiden logistiikkakeskuksista marketteihin ympäri Suomea.

Tehtaat ja tuotantolaitokset tarvitsevat nekin raaka-ainekuljetuksensa ja jakeluliikenteen toimijat toimittavat kaupunkilaisten tarvitsemat tarvikkeet ja hyödykkeet ihan joka päivä keskustojen pienmyymälöihin.

Yhteiskunnan tarvitsemien kuljetusten tarve ei vähene kovallakaan lumisateella.

Koska yhteiskuntaa ei voida sulkea huonon sään ajaksi, kärsivät nykytilanteessa suurimman haitan ne tienkäyttäjät, joiden on joka tapauksessa liikuttava, vallitsevasta säätilasta ja tieolosuhteista riippumatta.

Tienpidon häiriöistä vakavimman riskin kohtaavat pelastustoimi, ambulanssit ja poliisit. Apu ei pääse perille, mikäli väylät ja kadut eivät ole liikennöitäviä. Hoitamattomien väylien seurauksena myös elinkeinoelämälle elintärkeät kuljetusketjut häiriytyvät, hidastuvat ja katkeavatkin.

Ajoneuvot ja -yhdistelmät juuttuvat mäkiin kiinni, tapahtuu tieltä suistumisia ja muita liikenneonnettomuuksia. Yhteiskunnalle, elinkeinoelämälle, vakuutusyhtiöille ja kuljetusyrityksille aiheutuva lasku on valtava.

Kuljetusyrittäjät pitävät selvänä, että pohjoisen kotimaamme tulee jatkossa pystyä varautumaan paremmin myös niihin talvisempiin liikenneolosuhteisiin.

Talvihoidon resurssointia on nostettava ja muita ratkaisuja kehitettävä niin, että hoitotaso voidaan mitoittaa kattamaan myös leudosta ja vähälumisesta talvesta poikkeavat olosuhteet.

Näin toimien voimme varmistaa yhteiskunnan tarvitsemien kuljetusten ja suomalaisten arjen säilymisen häiriöttömänä.

Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry

Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys. Sen jäsenistön muodostavat n. 500 Uudenmaan maakuntaan sijoittunutta maanteiden tavaraliikennettä harjoittavaa kuljetusyritystä, jotka liikennöivät n. 2500 hyötyajoneuvolla.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!