Autotoday 10 vuotta sitten: ”Tiehallinto oikoo käsityksiä yleisnopeusrajoituksen laskemisesta”

Kymmenen vuotta sitten oli huhu liikkeellä, että yleisnopeusrajoitusta oltaisiin laskemassa. Kyse oli kuitenkin vain huhusta.

Tiehallinto oikoo käsityksiä yleisnopeusrajoituksen laskemisesta

Tiehallinto oikoo julkisuudessa esiintyneitä virheellisiä käsityksiä yleisnopeusrajoituksen laskemisesta.

Tiehallinnon Turun tiepiiri haluaa oikoa julkisuudessa viime aikoina esiintyneitä virheellisiä käsityksiä tiekohtaisista nopeusrajoituksista ja yleisrajoituksen alentamisesta. Julkisuudessa on ihmetelty nopeusrajoitusten laskemista mm. valta- ja kantateillä, joita kyseinen muutos ei kuitenkaan koske.

Valta- ja kantateillä ja osalla seututeistä on voimassa tiekohtainen nopeusrajoitus, jota esitys yleisrajoituksen laskemisesta 80 km/h:ssa 70 km/h:ssa ei koske.

Yleisrajoitus on siis voimassa osalla seututeistä ja suurimmalla osalla yhdysteistä eli tienumeroltaan neljä- ja viisinumeroisilla teillä. Valta- ja kantatiet ovat vilkasliikenteisimpiä pääteitä, kun taas seutu- ja yhdystiet ovat vähäliikenteisempiä teitä.

Nämä vähäliikenteiset tiet ovat yleensä kapeita, mutkaisia, näkemiltään vain tyydyttäviä ja osittain sorapäällys-teisiä. Näillä teillä yleisrajoitus 80 km/h on enimmäisnopeusrajoitus, joka ei ota kantaa tien laatutasoon ja tieympäristöön. Yleensä käytetty ajonopeus on alle 80 km/h:ssa, mutta osalle kuljettajista 80 km/h yleisrajoitus on houkutus ylittää turvallinen nopeustaso.

Paikalliset tienkäyttäjät tekevät runsaasti aloitteita rajoitusten alentamisesta tällaisilla kapeahkoilla teillä, joilla on myös tienvarsiasutusta.

Ajonopeuden ja onnettomuustilanteessa törmäysnopeuden lasku 80 km/h:sta 70 km/h:ssa vähentää kuljettajan ja matkustajien kuoleman todennäköisyyden sivutörmäyksessä eli tyypillisessä risteysonnettomuudessa 90 prosentista 60 prosenttiin eli 30 prosenttia ja kohtaamisonnettomuudessa 30 prosentista 10 prosenttiin eli 20 prosenttia.

Ajonopeudella tai paremminkin liike-energialla on suuri merkitys liikenneonnettomuuden seurauksien vakavuutta tarkasteltaessa.

Tyypillisesti useat nuorille kuljettajille tapahtuvat onnettomuudet sattuvat yleisrajoituksen piirissä olevalla alempiluokkaisella tiestöllä.

Turun tiepiirin alueella esitetty yleisrajoituksen lasku koskisi noin 6 000 kilometriä eli 75 prosenttia Varsinais-Suomen ja Satakunnan tiestöstä, jonka kokonaispituus on noin 8 000 kilometriä.

Ruotsissa on yleisrajoitus 70 km/h:ssa ollut jo lähes kaksi vuosikymmentä ja hyvin on toiminut.

Juttu oli Autotodayssa 18.11.2008.

//TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE!//

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!