Autotoday 10 vuotta sitten: "Auton ylipitkä takuu sitoi kohtuuttomasti"

7.3.2018 23.10

Autotoday on toiminut yli 10 vuotta ja julkaisemme nyt kymmenen vuotta sitten julkaistun jutun.

Vuonna 2008 Kuluttajavirasto puuttui viiden vuoden takuun huoltopakkoon.

Auton ylipitkä takuu sitoi kohtuuttomasti

Kuluttaviraston verkkolehti muistelee, kuinka Delta-Auto markkinoi viime vuonna uusia autojaan lupaamalla ennätyspitkän viiden vuoden takuun. Takuulupaukseen sisältyi kuitenkin ehto huollattaa auto määrätyissä huoltamoissa.

Kuluttajavirasto puuttui takuun sopimusehtoihin, sillä kuluttajansuojalain periaate on, että takuun tulee olla kuluttajalle vastikkeeton lisäetu.

Kohtuuttomuuden lisäksi tällainen käytäntö toimisi vastoin avoimen kilpailun periaatteita. Kuluttajan on pystyttävä tekemään valintoja ilman sitoutumista pitkäksi aikaa tiettyihin palveluihin, kertoo Kuluttajavirasto verkkolehdessään.

Kuluttajaviraston ja autoalan yhteistyössä laatimat mallitakuuehdot noudattavat EU:n linjauksia, joiden mukaan auton valmistaja ei voi rajoittaa myöntämäänsä takuuta määrittelemällä ennalta auton huoltopaikan sille tehtäviä määräaikaishuoltoja varten. Tämän ryhmäpoikkeusasetuksen tavoitteena on ollut avata kilpailua niin, että entistä useampi korjaamo pääsee tekemään määräaikaishuoltoja ilman, että kuluttajalle myönnetty takuu tällaisen työn takia lakkaa.

Tämä asetus koskee nimenomaan autovalmistajia. Muita takuunmyöntäjiä, kuten autojen myyjäliikkeitä, arvioidaan kuluttajansuojalain perusteella. Yksi perusperiaatteista on se, että takuun tulee olla kuluttajalle vastikkeeton lisäetu.

Huoltosopimus reilumpi

Kuluttajaviraston mukaan vaatimus takuun vastikkeettomuudesta ei tarkoita täyttä maksuttomuutta, jos tuote on sellainen, jolle tällaiset aika ajoin toistuvat kustannukset ovat luonteisia. Auton hankkivan kuluttajan tulee luonnollisesti varautua siihen, että riippumatta takuun voimassaolosta auton asianmukainen käyttö edellyttää asiantuntevaa huoltamista määräajoin.

Merkittävää takuuehtojen kohtuullisuuden arvioinnissa kuitenkin on kuluttajan sitominen tietyn palveluntarjoajan palveluihin. Takuusta tehty sopimus ei voi rajoittaa kuluttajan oikeutta valita itselleen sopivaa ja kustannuksiltaan edullista huoltopaikkaa.

Markkinoilla on myös erilaisia huoltosopimuksia, joissa kuluttaja maksaa esimerkiksi tietyn kuukausierän, jota vastaan hän saa autolleen kaikki tarvittavat huollot. Nämä huoltosopimukset ovat selkeästi ja avoimesti kuluttajalle maksullisia, jonka takia niistä ei Kuluttajaviraston mukaan voi käyttää takuu-ilmaisua.

Virasto laskeskelee, että teoriassa samaan tulokseen kuitenkin päästäisiin myös huoltopaikkavelvoitteella: kuluttaja maksaa tietyn summan tietylle toimijalle, joka huolehtii auton toimivuudesta. Markkinoinnin kannalta huoltosopimus on kuitenkin läpinäkyvämpi, sillä huoltosopimuksen tehnyt asiakas voi ennakoida hänelle tulevina vuosina kertyviä kustannuksia, kun taas takuun yhteydessä huoltopaikkavelvoitettu asiakas on sidottu tiettyyn toimijaan, muttei välttämättä tiedä mihin rahallisesti on sitoutunut.

Delta-Auton myymissä uusissa autoissa oli voimassa normaali valmistajan takuu, jonka jälkeen pidennetty takuu jatkui, mikäli kuluttaja käytti auotaan Deltan osoittamissa huoltopaikoissa. Tätä pidennettyä takuuta käytettiin markkinointikeinona uusien autojen markkinoinnissa.

Takuu on tunnetusti hyvä markkinointikeino. Kuitenkin tällaisessa tilanteessa, kuluttajan valinnan vapauden turvaamiseksi, kaikkien kaupan ehtojen tulisi olla helposti vertailtavia eli läpinäkyviä. Yrityksen lupaamassa takuussa kuluttajalla oli toki mahdollisuus aina irtisanoutua sopimuksesta käyttämällä vapaasti valitsemaansa huoltamoa. Tämä mahdollisuus on kuitenkin aina jälkikäteinen, eikä korjaa sitä tosiasiaa, että kuluttajan ostopäätökseen tämä pitkä takuuaika aikanaan saattoi vaikuttaa merkittävästikin.

Maahantuojalla tai tietyn automerkin edustajalla on oikeus mainostaa ja suositella tiettyjä huoltopaikkoja asiantuntevina ja kuluttajan kannalta turvallisina määräaikaishuoltojen tekijöinä, mutta oikeutta tehdä näitä huoltoja ei takuuehdoilla voi rajoittaa vain näihin huoltamoihin. Delta-Auto muutti markkinointiaan siten, ettei käytä enää takuu-termiä tilanteissa, joissa on kyse kuluttajalle tarjottavasta palvelusta. Nyt yritys markkinoi palvelua nimeltä huoltoturva.


Juttu julkaistiin alun perin 7.3.2008JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän