40 biokaasulaitosinvestointia vireillä — tuotanto kasvussa

Suomeen on suunnitteilla ja rakenteilla 40 biokaasulaitosinvestointia vuosina 2023-2025, mikä käy ilmi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n laatimasta investointilistauksesta.

Toteutuessaan laitokset synnyttävät yli 0,7 terawattituntia uutta biokaasun ja biometaanin tuotantokapasiteettia Suomeen, mikä lähes tuplaa nykyisen tuotannon.

Investoinnit ja työpaikat kohdistuvat erityisesti taajamien ulkopuolelle maaseudulle. Useat näistä biokaasulaitoksista aikovat kierrättää maatalouden lantaa, tähteitä ja jätteitä biokaasuksi ja kierrätyslannoitevalmisteiksi.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n tietojen mukaan Suomessa on vireillä uutta biometaanin tuotantokapasiteettiä yhteensä 570 gigawattituntia, josta yli puolet on raskaalle liikenteelle tarkoitettua nesteytettyä biokaasua. Loput biokaasusta, yhteensä 170 gigawattituntia, aiotaan hyödyntää lämmön ja sähkön tuotantoon.

Näiden investointihankkeiden taloudelliset vaikutukset ovat minimissään 350 miljoonaa euroa, ja työllisyysvaikutukset ovat reilu 700 pysyvää työpaikkaa biokaasulaitoksiin. Kaikkiaan laitoksissa kierrätettäisiin yli 1 600 000 miljoonaa tonnia erilaisia jätteitä sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Vireillä olevista biokaasulaitosinvestointihankkeista 16 on rakennusvaiheessa, joten niiden toteutuminen on todennäköistä. Nämä pitkällä investointiputkessa olevat hankkeet kasvattavat kotimaisen biometaanin tuotantoa 126 gigawattituntia sekä biokaasupohjaisen sähkön ja lämmön tuotantoa 136 gigawattituntia. Hankkeiden joukossa on esimerkiksi Nurmon Bioenergia Oy, joka suunnittelee tuottavansa 100 gigawattituntia nesteytettyä biokaasua lannasta ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista.

Suurin osa vireillä olevista biokaasulaitosinvestointihankkeista on siis suunnittelu- tai esiselvittelyvaiheessa. Täten lopullinen rakentamispäätös tehdään, kun investoinnin liiketoiminnalliset riskit ovat siedettävät, takaisinmaksuaika järkevä ja hanke on ylipäätänsä kannattava.

Kasvua jo vuodesta 2019

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2021 biometaanin tuotanto oli noin 156 GWh (+42 % vuoteen 2020 verrattuna) ja biokaasun tuotanto noin 750 GWh (-2 %). Biometaanin tuotanto on ollut kasvussa viime vuosina. Liikennebiokaasun kysyntä on myös kasvussa, kun vuonna 2021 kasvua edellisestä vuodesta on 26 %.

Vuoden 2022 virallisia biokaasun ja biometaanin tuotantotietoja ei ole vielä julkaistu, mutta Suomen Biokierto ja Biokaasu ry uskoo kokonaistuotannon menevän kirkkaasti yli terawattitunnin. Vuonna 2022 biometaanin tuotanto on kasvanut, kun edellisvuonna valmistuneet laitokset saadaan täyteen vauhtiin, ja ylipäätänsä kasvaneen kysynnän myötä laitosten käyntiaste on suhteellisen korkea.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan seuraavina vuosina on mahdollisuus ottaa kunnon kasvuloikkia kotimaisessa biokaasun ja biometaanin tuotannossa. Liikennekaasun kysynnän vahvistuminen erityisesti raskaassa liikenteessä ja teollisuudessa ovat suuressa roolissa investointisuunnitelmien realisoitumisessa – vakaan ja ennakoitavissa olevan toimintaympäristön merkitystä ei voi liikaa korosta.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //  

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän